Какво по-важно около европейското финансиране

Много хора са заинтригувани от редица въпроси свързан с европейско финансиране. Една част от тях остават табу за масовата аудитория. Другите могат да бъдат намерени във фирми занимаващи се с консултация и от експерти по Евро проекти, в сайтовете движещи въпроси около европрограми,  и в конкретните институции движещи проектите.

В периода до изминалата 2013 г. Европейският съюз е предоставил общо за финансиране няколко вида проекти на стойност 975,0 млд. евро. Така ЕС подпомага развитието на места с по-западнали и изоставащи икономически региони. Това става в областта на финансирането на научните изследвания, насърчаване на иновациите за предприятия, развитие на умения за безработни лица в сферата на културата. Субсидии от ЕС са важна движеща сила за икономически, структурен и социален прогрес на всеки регион включен в списъците.

Продължете да четете Какво по-важно около европейското финансиране

7 теми за ерво проектите и финансирането

За да намерим верните отговори на въпросите по финансирането на проекти от ЕС, трябва да навлезем в същността на терминологията и част от стратегиите и идеите заложени в тях. Това ни накара да направим извадка на една минимална част от всички наболели въпроси и дори информацията да не е достатъчна, поне може да послужи като основа за бъдещата реализация или кандидатствания:

Какво представлява подкрепа за НПО (неправителствени организации) – за тях са допустими целеви групи, а водещата им задача е нестопанската цел.

Да вземем под внимание следния пример: малки проекти в Маас-Рейн Еврорегиона – те са насочени в подкрепа на euregional проекти в областта на култура, спорт и са с гражданско участие.

Продължете да четете 7 теми за ерво проектите и финансирането

Портал за европейско финансиране.