Какво по-важно около европейското финансиране

Много хора са заинтригувани от редица въпроси свързан с европейско финансиране. Една част от тях остават табу за масовата аудитория. Другите могат да бъдат намерени във фирми занимаващи се с консултация и от експерти по Евро проекти, в сайтовете движещи въпроси около европрограми,  и в конкретните институции движещи проектите.

В периода до изминалата 2013 г. Европейският съюз е предоставил общо за финансиране няколко вида проекти на стойност 975,0 млд. евро. Така ЕС подпомага развитието на места с по-западнали и изоставащи икономически региони. Това става в областта на финансирането на научните изследвания, насърчаване на иновациите за предприятия, развитие на умения за безработни лица в сферата на културата. Субсидии от ЕС са важна движеща сила за икономически, структурен и социален прогрес на всеки регион включен в списъците.

Не са малко и онези, които търсеха възможности и подкрепа на различни дейности от ЕС. Сред водещите теми са прегледите в интернет връзките. Едната такава е EUROPE DIRECT, а дадената по нея информация не е пълна, актуална и достатъчна, за това, което вълнува желаещите да кандидатстват по нея.

Въпроси от типа на:

Водещи форми на финансови помощи от ЕС бюджет.

Размер на безвъзмездната помощ и за какво.

Размери на съфинансиране

Бъдещето финансиране от ЕС в по нататъшен период, като 2014-2020 г и други, са само една част от темите, които могат да се поставят и пред консултанти и специалисти работещи по програми и мерки на ЕС.

Не по-малко важни са и правилните насоки към намиране на точни бъдещи партньори и привличане на вниманието за проект на ЕС.

Бъдещето За европейското финансиране, засяга:

1.            Главни видове финансова помощ от ЕС бюджета – Европейската комисия има за цел да насърчават интересите към ЕС и да съдейства за изпълнението на конкретни програми или стратегии от ЕС.

2.            Безвъзмездна помощ от ЕС – има за цел да бъде разработена проектна идея, която да представлява иновативен подход за постигане на цели от ЕС. Това включва и широк обмен на опит, ноу-хау и разработване на иновативни концепции.

3.            В търсене и намиране на средства – помества в същността си, както бази данни и прегледи, така и търсене на финансиране по области и целеви групи, гражданско и т.н.