7 теми за ерво проектите и финансирането

За да намерим верните отговори на въпросите по финансирането на проекти от ЕС, трябва да навлезем в същността на терминологията и част от стратегиите и идеите заложени в тях. Това ни накара да направим извадка на една минимална част от всички наболели въпроси и дори информацията да не е достатъчна, поне може да послужи като основа за бъдещата реализация или кандидатствания:

Какво представлява подкрепа за НПО (неправителствени организации) – за тях са допустими целеви групи, а водещата им задача е нестопанската цел.

Да вземем под внимание следния пример: малки проекти в Маас-Рейн Еврорегиона – те са насочени в подкрепа на euregional проекти в областта на култура, спорт и са с гражданско участие.

При регионална културна политика, нещата са далеч по-различни – тук движеща роля има държавното управление, което трябва да разнообрази културният пейзаж на страната с участие по различни проекти за целта и в конкретната област.

Какво е „Европа за гражданите“ – в нея се включват всички заинтересовани страни, а идеята е да бъдат насърчени към активното и европейско гражданство.

Какво е „младежта в действие“ – това е една от водещите и приоритетни цели на ЕС. В нея е заложена стратегия срещу безработицата сред младите хора в цяла Европа. Тя допринася на младите хора у нас и от др. страни участнички на ЕС да обменят опит, да поемат инициативи и да положат Европейската доброволческа служба. Идеята на тази евро програма е да насърчава демокрация и проекти с партньорски и съседни държави. Тя предлага, както обучения за младите хора, така и възможност за реализация на пазара за труда.

„Youth Bank Германия“ – това е младежка банка намираща се в Германия. Банката работи с подкрепата на ЕС, има нестопанска цел и предлага множество възможности, отново за младите хора.

Европейският социален фонд – са финансови средства, които са предоставена на публични администрации, благотворителни организации, неправителствени организации, социални партньори и т.н.

Европейски години е на европейско и национално равнище, а Европейската комисия е съществуващото финансиране. Добре е още да се знае, че не всяка година е на Европа. Тя се осъществява според конкретни приоритет в работата на ЕС, базирани на проучване, активност, солидарност и редица други фактори.